juli 15, 2024

Få din diætist til at tjekke dit helbred

Er du interesseret i at kende din metaboliske alder, dit BMI, muskelmasse og fedtprocent? Vil du vide hvordan dit blodsukker ligger og om du er i risiko for at udvikle sukkersyge? Få styr på dit helbred med et sundhedstjek hos Klinisk Diætist Klaus Frobenius ved Klinik for Helbred og Sundhed.

Hvad er et sundhedstjek?

Med et sundhedstjek får du et overblik over din generelle fysiske tilstand og hvilke faktorer, du med fordel kan være opmærksom på for at undgå at udvikle livsstilssygdomme. Et sundhedstjek omfatter en ufarlig kropsscanning, nogle fysiske øvelser, der skal teste din muskelstyrke og lungekapacitet, samt en lille blodprøve til måling af dit blodsukker – der blot tages ved et prik i din finger.

 

Et sundhedstjek er en grundig analyse af din kropsform, og derfor sætter Klinisk Diætist Klaus Frobenius god tid af til udførelsen af den. Hele testen varer 90 minutter, og giver slutteligt et omfattende billede af din fysiske tilstand på baggrund af følgende parametre:

 

 

Din fedtprocent – og andel af farligt fedt

Med en kropsscanning beregnes andelen af fedt i din krop, herunder også andelen af det farlige fedt – det vil sige, det fedt som har sat sig omkring dine organer. Især en høj procent af fedt omkring organerne er tegn på usundhed og kan tale for et vægttab. Vær opmærksom på, at man godt kan være slank af udseende og stadig have en høj fedtprocent.

 

Din muskelmasse og muskelstyrke

Det er farligt, at have en for lille muskelmasse. Særligt syge og ældre er i risiko for at have en lav muskelmasse, og det øger modtageligheden for sygdomme. I takt med at vi bliver ældre, taber vi helt naturligt muskelmasse, og det er vigtigt at holde sig fysisk aktiv hele livet for at vedligeholde en stærk krop og undgå svækkelse, når vi bliver ældre. Ved hjælp af en kombination af en kropsscanning og nogle fysiske øvelser, får du et grundigt overblik over din muskelmasse og muskelstyrke.

 

Din fysiske alder (metaboliske alder)

Ved hjælp af kropsscanningen fastsættes din kropslige alder, også kaldet fysiske alder, metaboliske alder eller ‘body age’. Din kropslige alder fås ved at sammenholde din fedtprocent, muskelmasse, alder og køn, og siger noget om din fysiske tilstand i forhold til din alder – og hvorvidt du afviger markant fra ‘normalen’ i forhold til den alder du har. Din fysiske alder er derfor et udregnet estimat for din kropslige tilstand.

 

Din estimerede lungekapacitet og iltoptagelse

På baggrund af fysiske test udregnes et estimat for din lungekapacitet og iltoptagelse, der begge siger noget om din kondition og evne til at ilte dine muskler under arbejde.

 

Din vægt og BMI

Du får selvfølgelig også viden om din vægt og dit body mass index (BMI). Dit BMI-tal beregnes på baggrund af din vægt, din højde og dit køn. BMI-tallet er et mål for hvordan din vægt ligger i forhold til din højde – om du er undervægtig, normalvægtig eller overvægtig. Bemærk, BMI-tallet tager ikke højde for knogletæthed og muskelstyrke, og derfor sammenholdes både din vægt og dit BMI-tal med de øvrige parametre fra sundhedstjekket, herunder fedtprocent og muskelmasse, for at få et ærligt og reelt billede af din fysiske tilstand.

 

Dit blodsukker

Ved hjælp af en hurtig og enkelt blodprøve fås dit blodsukker. Bloprøven er forbundet med lille, umiddelbar smerter i forbindelse med et hurtigt prik i din finger. Der er ingen smerte efterfølgende. Ud fra dit blodsukker kan Klaus fortælle dig om du ligger indenfor normalniveauet, er i risiko for at udvikle sukkersyge eller eventuelt har sukkersyge. I tilfælde af en risiko for sukkersyge eller at du eventuelt har sukkersyge, sendes du videre til din egen læge med henblik på nærmere udredning. Bemærk, blodprøven skal tages fastende. Du får vejledning herom, når du booker dit sundhedstjek.

 

 

Hvad så bagefter?

Sluttelig står du med et grundigt billede af hvordan din krop har det. Klaus vil på den baggrund vejlede dig i kost og motion med henblik på at fastlægge nogle sunde levevaner, der er skræddersyet til lige netop din krop. Hvis du ønsker det, får du desuden en personlig kostplan.

 

Du kan læse mere om sundhedstjekket på Klinik for Helbred og Sundheds hjemmeside. Klinikken tilbyder desuden 15 minutters gratis telefonkonsultation inden dit køb, hvis du har brug for at stille diætisten, Klaus, nogle afklarende spørgsmål.